Moonwork-Khi bạn làm freelancer, mọi người nghĩ gì?
26
Jun

Khi bạn là freelancer, mọi người nghĩ gì?

Trong khi khái niệm “freelancer” – người làm việc tự do chưa hẳn là một khái niệm phổ biến tại Việt Nam và trở thành freelancer vẫn là một điều tương đối mới với nhiều người, những người xung quanh bạn nghĩ gì khi bạn nói bạn là freelancer?

 

  1.  Bạn bè nghĩ gì về công việc của bạn?freelancer1-01
  2. Bạn có từng nghe bố mẹ nói những câu tương tự như: “Con ơi sao không tìm việc làm ổn định đi, lông bông mãi thế?”bome (1)
 
  1. Xã hội cho rằng:freelancer3-01-01
  2. Người yêu bạn thì sao?freelancer4-01
  3. Bạn nghĩ rằng:freelancer5-01
  4. Trong khi sự thật là:freelancer6-01

 

Đọc thêm về: 6 điều cần chuẩn bị trước khi trở thành freelancer

Tranh vẽ bởi hoạ sĩ Xuân Lan. Bản quyền thuộc về Moonwork.

Moonwork coworking space, số 34, Khu TT 28B Điện Biên Phủ, Hà Nội

Website: www.moonwork.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/moonworkcoworking/

Instagram: https://www.instagram.com/moonwork.coworking/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeQeyNysXNdajn7asB5j78g